Tanghaling Tapat

by Sankage Steno

Sa talahiban

Nanghuhuli ng tutubi.

Maaraw,

Tumatagaktak ang pawis.

 

May tinatanaw

Sa tabi ng makahiya.

Luntian,

Buhay at di gumagalaw.

 

Ako’y lalapit,

Dudukwang sabay hihinga.

Malalim.

Bigla-biglang mandadakma.

 

Tsk! Nakalipad.

Baka ako e mapanghe.

Naghanap

Kulisap na madadale.

 

Padahan-dahan

Naglakad, patingin-tingin.

Nakita

Kita, nakatitig sa ‘kin.