Na Lang

by Sankage Steno

Naaalala ko
kung paano ikinubli
ng mga gabi
ang ating
pagtatagpo.

Nadarama ko
ang sagutan ng damdamin
na sinasalamin
ng ating
mga anino.

Nalalaman ko
kung bakit naging lilim
mo itong lihim
na aking
inilalako.

Naiintindihan ko
kahit gaano kasakit
ang bawal ay ipilit
at gawing
di na bago.

Nakikinita ko
kung saan hihimpil
at saka mamamalagi
ang aking
paglalaro.

Nakakaya ko
ang bigat ng pasanin
na iyong inihain
at aking
laging kasalo.

Kagaya ng isang ulap
ngayon ako ay
palutang-lutang lang.

Advertisements