Hidwaan sa Ngalan ng Filipinas

by Sankage Steno

Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami, lalo na yaong mga taong laging nakatutok sa mga midyang panlipunan (social media), ang tungkol sa usapin ng pagpapalit sa pangalan ng ating bansa. Nais kasing mangyari ng Komisyon sa Wikang Filipino, sa pamumuno ni Virgilio Almario, isang pambansang alagad ng sining sa literatura, na gawing ‘Filipinas’ ang ngalan ng ating bayang magiliw.

Marami ang umalma kay Rio Alma, bansag ni Almario, dahil, isa, sa dinami-rami raw ng suliraning kinakaharap natin sa ating lipunan, nakuha pa nitong mag-aksaya ng panahon sa mga di-gaanong mahahalagang bagay tulad ng pagpapalit sa pangalan ng bansa.

Dalawa, kabalintunaan diumano ang pagpapasyang ito, sapagkat, kung nais palitan ng KWF ng ‘Filipinas’ ang ‘Philippines’ upang maialis sa ating kaugalian at pag-iisip ang pagiging makabanyaga o kolonyal, hindi ba’t ganoon din naman ang hantungan nito kung ipipilit ang bagong ngalan?

Tunay ngang ang ngalan ng bansa ngayon ay nabuo dahil sa pananakop ng mga Amerikano, ngunit ang nais na ipalit dito ay nagmula rin naman sa isang banyaga, ang mga Kastila. Dagdag pa rito, ipinangalan tayo sa hari ng Espanya na si Felipe II. Sa makatuwid, wala sa mga ngalang ito ang tunay na kumakatawan sa ating lahi bilang mga ‘Pilipino.’

Tatlo, dapat ding isaalang-alang na ang pagpapalit sa ‘Filipinas’ ay magdudulot ng malakihang pagbabagong magtutulak sa pamahalaan upang gumastos nang malaki. Isipin mo na lamang kung ilang selyo, legal na mga papel, tatak atbp ang babaguhin upang mapagbigyan lamang ang nais ng KWF.

Bukod sa gastos, panibagong pagpapakilalang muli ang gagawin natin sa mundo na unti-unti pa lamang tayong napapansin. Ang masama pa nito, maaaring makapagdulot ito ng mas malalang pagkakawatak-watak sa ating mga Pilipino.

Bakit? Dahil kung may mga Pilipinong mas pinipili ang kanilang rehiyong pagkakakilanlan, paano pa kung magkakaroon tayo ng panibagong pangalan? Nasisiguro kong mahahating muli tayo sa pagpapakilala ng sarili sa mundong paliit nang paliit dahil sa mga pagbabagong dulot ng teknolohiya.

Ngayon, nais kong ipabatid sa lahat na hindi ako lubos na tumututol sa adhikaing ito. Kung nais talaga ng KWF na gawing Filipinas ang ating bansa, at tayo naman ay Filipino, susundin ko ito. Ngunit susundin ko lamang ito nang buong puso at isip kung magagawa ng mga Pilipinong makipag-usap, sa sulat at sa salita, nang katulad nito.

Advertisements