Ang Ebolusyon ng Lahing Pilipino

by Sankage Steno

Evolution is defined as a “heritable change in a population over time.”

Himayin natin sandali ito bago ko sabihin ang totoong punto ng blog ko ngayon.

Una, “heritable change.” Ibig sabihin, nag-e-evolve lang daw kung may ipinasa sa atin ang ating ninuno. Sa biology, dito pumapasok ‘yung DNA ng tao na minana sa magulang. Pero hindi biology ang subject natin kundi politics. Basta ang mahalaga ay ang salitang “minana” at “pagbabago.”

Pangalawa, “population.” Ang tinutukoy dito ay hindi isang tao o isang pamilya o isang angkan lamang. Tumutukoy ito sa isang populasyon, sa maraming lupon ng mga tao. To be more specific, ang target natin sa usapang ito ay ang buong sambayanan ng pinakamamahal kong bansa, ang Pilipinas.

Pangatlo, “over time.” Ibig sabihin, dapat ay may minana o nabago sa populasyon sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito isang araw o isang buwan o isang taon lang. Dapat, at least, ay isang henerasyon o more or less 1 1/2 decades, ganyan.

I hope malinaw na ang ibig sabihin ng ebolusyon sa atin. Ito ay isang pagbabagong pinasa-pasa sa (o minana ng) populasyon sa loob ng mahabang panahon.

Ngayon naman, tingnan natin ang larawang ito na kumalat na rin sa iba’t ibang social media:

Image

Kung mapapalaki at makikita n’yo ang date ng front page na ‘yan ng Inquirer, mapapansin n’yo na hindi ngayong taon ‘yan kundi noong 1996 pa. Ang kapansin-pansin pa riyan, halos pareho ng mga balita noon at ngayon, naiba lang ‘yung konting characters sa kwento, pati ‘yung date. Malaking isyu ang pork barrel pati ang gulo sa Zamboanga noon at ngayon.

Now, ipasok natin ang konsepto ng ebolusyon. Kung ang pinasang problema o isyu ng ating mga “ninuno” ay ganu’n pa rin, o kung ang minana nating problema o isyu ay hindi nagbago, sa loob ng halos dalawang dekada, ano ang ibig sabihin nito sa ebolusyon natin bilang isang mamamayang Pilipino?

Kung walang nabago, walang nangyaring ebolusyon. Samakatuwid, ang ebolusyon ng lahing Pilipino ay kathang-isip lamang. Zero. Hindi totoo. Hindi tayo umuunlad o umuusad. Iyon at iyon pa rin ang ating minana sa mga nauna sa atin. Hindi tayo gumagalaw. Stagnant tayo sa evolution.  

At alam naman natin ang nangyayari sa mga di gumagalaw o di nag-e-evolve…

a) Nilulumot
b) Naii-stroke
c) Nae-extinct

Advertisements