Sisihin mo ang Diyos

by Sankage Steno

After reading the Bible from cover to cover, naliwanagan na rin ako sa wakas. Nasagot na ang ilan sa mga katanungang bumabagabag sa aking isipan. Napag-alaman ko rin na ang tunay na dahilan kung bakit nasira ang mga lumang simbahan sa Bohol at Cebu kahapon ay ang Diyos.

Sobrang ikinalulungkot ko pa man din ang pagkasira ng mga istrukturang ito na mas matanda pa sa kahit na sinong nabubuhay na tao ngayon sa mundo. Nakakaiyak lang talaga. Pero binalaan na tayo noon pa.

Sabi ni Propeta Isaias sa Isaiah 13:13:

Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place, in the wrath of the LORD of hosts, and in the day of his fierce anger.

Nagalit ang Diyos kaya nayanig ang Visayas region, at bilang ito ang birthplace ng Katolisismo sa bansa, hindi malayong may nais iparating ang Diyos sa atin.

Bilang dagdag patunay, narito naman ang sabi sa Psalms 18:7:

Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

Kita mo na? May hills na nabanggit! Siguradong-sigurado ako na Chocolate Hills ang talagang tinutukoy sa Bible verse na ‘yan. Nakakapangilabot ang pagkagalit ng Diyos. Tingnan n’yo na lang ang pruweba na ‘to:

O Panginoon ko, tunay ngang ikaw ay makapangyarihan. Ikaw talaga ang siyang sanhi ng nangyari kahapon. Nabanggit mo na ito noon pa sa Bibliya, pero hindi namin pinansin. Inuna pa kasi namin ang paghingi ng donasyon, handog, ikapu, second collection, at porsyento sa pork barrel at DAP.

Sabi mo sa Nahum 1:5:

The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence, yea, the world, and all that dwell therein.

Pero hindi pa tapos ang lahat. May mas malala pang mangyayari, at nakasaad na rin ito sa Banal na Kasulatan. Ang ikapu raw ng isang lungsod ay masisira at 7,000 ang mamamatay. Hindi ko lang nasisiguro kung Tagbilaran City ba ito o Cebu City.

Narito ang katotohanan sa Revelation 11:13:

And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.

Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay sa sanlibutan, s’ya lang din ang may kakayahang gumunaw nito. Sa nangyari kahapon, totoong si Inang Kalikasan ang lumikha ng lindol, ngunit ang Diyos ang lumikha kay Inang Kalikasan. Samakatuwid, Diyos pa rin ang sanhi ng lahat.

Ngunit ito ang pinakaikinatakot ko. Dahil ang Diyos ang lumikha sa lahat, tao, hayop, halaman, pati mga anghel, napag-alaman kong siya rin ang lumikha kay Satanas. Si Satanas pala ay dating si Lucifer na pinakamagandang anghel na tumalikod sa Ama.

Ang nasusulat sa Isaiah 14:12:

How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

Kung ang Diyos din ang lumikha kay Satanas, hindi mahirap isipin na ang sanhi ng lahat ng kasalanan at kasamaan sa mundo ay ang Diyos din.

Susmaryosep.

Isang katanungan na lamang ang bumabagabag sa aking isipan ngayon. Hindi ko kasi mahanap ang kasagutan sa Bibliya. Siguro ay hindi lang ako nakapagbasa nang masinsinan. Nais ko lang namang malaman ang tugon ng Diyos sa tanong na ito:

Maaari bang gamitin ang hand sanitizer sa paa?

P.S.

On a more serious note, tulungan po natin ang mga nasalanta ng lindol kahapon. Hindi po makakatulong ang pag-share, pag-like o paggamit ng hashtag. Pwede pong mag-donate. I-click lang ang mga sumusunod sa ibaba para sa iba pang impormasyon.

Help the Visayas Earthquake Victims
Want to help?
UC accepts donations for quake victims

 

Advertisements