Kalendaryo

by Sankage Steno

Ang buhay ay di
nasusukat sa dami ng tulog o
sa bilang ng araw at buwan,
ni sa paglipas
ng panahon at sa pag-ikot ng mundo;
lalong hindi rin sa paulit na
pag-inog sa nag-iisang bituin.

Katulad ng pagsintang di
napili nang dahil sa ganda
at yumi niyaring tao
sa pagdatal; di rin dahil sa baon nitong
galak sa pagal nang puso,
o sa hantungang isang bukal na
pagtalik.

Sa bawat pagdama mundo ay hihinga ng
bagong buhay at kusang uusad sa daang pasulong.

Tanging sa pag-ibig sandali ay bibilangin.

Advertisements