100 Sad Days Challenge

by Sankage Steno

Kaya mo bang maging malungkot sa loob ng sandaang araw?

Ano?

Nabubuhay tayo sa mundong tigmak ng kalungkutan, kasawian at, higit sa lahat, kamatayan. Iniiwasan nating isipin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng paglilibang sa sarili, gaya na lamang ng panonood ng walang kwentang telenobela sa telebisyon o paggamit ng Facebook, Twitter at Instagram buong magdamag.

Sa pag-iwas natin sa mga  ito, nalilimutan nating tanggapin ang katotohanan na ang buhay ng tao ay hindi makukumpleto kung hindi ka malulungkot, magiging sawi at mamamatay.

Kaya nilikha ko ang hamong ito upang maibalik natin ang sarili sa mga katotohanan ng buhay.

Paano? Madali lang!

Araw-araw, kailangan mo lang magpakita o magsabi ng isang bagay, tao, pangyayari, atbp. na nagpalungkot sa iyo.

Maaari kang kumuha ng larawan at i-post ito sa Facebook, Twitter o Instagram. Maaari mo rin namang isulat na lang at gawing status o tweet ang anumang nakapagpalungkot sa iyo kung hindi mo gustong kumuha ng larawan.

Mga Halimbawa:

  • Nagkita kami ng ex ko sa isang party ng aming common friend. Nalaman kong may feelings pa rin ako sa kanya after all these years.
  • Inaprubahan na ng Korte Suprema ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nakakatakot nang magsabi ng masama sa internet.
  • Dalawang buwan na akong hindi nireregla.

Mas maganda kung mapapagsama mo ang sulat at larawan. Maraming paraan para ipahayag ang iyong kalungkutan. Ang hamong ito ay hindi ka pinipigilan sa kung ano pang paraan ang iyong maiisip upang mas maiging maipahayag ang iyong damdamin.

Inuudyok din kitang gumamit ng hashtag sa tuwing magpo-post. Maaari kang umisip ng sariling hashtag, ngunit huwag mong kalimutang isama ang #100SadDays

Bakit mo naman gagawin ito?

Ang mga taong makakatapos ng hamong ito ay:

  • magiging dilat sa mga bagay, tao o pangyayaring nagpapalungkot sa kanya.
  • makakaranas ng iba pang damdamin maliban sa saya o ligaya na magpapaganap sa kanyang pagkatao.
  • malalamang kahit malungkot o sawi siya ay buhay pa rin naman.
  • matututong magpasalamat sa kanyang buhay.
  • malalamang ang swerte niya sa kakayahang makadama ng lungkot at kasawian dahil tao siya at hindi bato.
  • maaaring umibig sa kalagitnaan ng hamon.

Kahit tapos mo na ang hamon, ang mga nakalap mong sandali ng kalungkutan sa iyong buhay sa nagdaang sandaang araw ay magpapaalala sa iyo kung gaano kapangit at kaganda ang buhay at ang mundo. Dahil dito, maaari kang makalikha ng aklat o scrap book na may sandaang pahina ng iyong malulungkot na araw sa katapusan ng hamon.

Handa ka na ba?

Sige na!

Advertisements