5 More Things Priests Should Be Exempted From

by Sankage Steno

Isang opisyal ng napaka-holy na Catholic Bishops’ Conference of the Philippines ang nagpanukalang huwag nang isama ang mga pari sa number-coding traffic scheme. Ang opisyal na ito ay si Father Edu Gariguez, executive secretary of the CBCP-National Secretariat for Social Action.

Bakit daw? Para raw mas matulungan nila ang kanilang mga tupa o parokyano. On-call daw kasi sila at laging tinatawagan kapag may nagkasakit o namatay. ‘Yung mga life-and-death situations ba.  So malaking tulong daw kung hindi na sila isasama sa number coding.

Narito ang kabuuan ng balita.

Ewan ko sa opinyon mo, pero para sa akin, dapat hindi lang sila sa number coding i-exempt. Maging sa mga sumusunod ay dapat huwag na rin silang isama pa.

5) 12-percent VAT

Dahil hindi naman talaga nagbabayad ng buwis ang simbahan o kahit na anong relihiyon, tama lang sigurong huwag na ring patawan ng 12-percent VAT ang mga pari. Ibig sabihin, kapag kakain sila sa Jollibee o manonood ng sine sa SM o magpapa-gas sa Shell, dapat iawas sa presyo ‘yung patong na VAT. Sa ganitong paraan, maido-donate nila sa simbahan ang perang matitipid nila.

4) Corkage

Masyado naman kung sisingilin pa ‘yung mga pari ng extra charge kapag nagdala sila ng alak na hindi binili du’n sa restaurant na pinuntahan nila. Alam naman nating Mompo lang ang iniinom ng mga pari, so bakit pa sila pagbabayarin kung nais lang naman nilang uminom ng dugo ni Kristo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? That is so unfair!

3) Amilyar

Ang mga pari ay may vow of poverty, so it’s logical to think na wala silang pag-aaring lupa, bahay at mga sasakyan. Lahat sila ay nabubuhay nang simple at walang kaere-ere sa katawan. Ang kanilang tahanan ay ang simbahan at ang kanilang pamilya ay ang mga parokyanong pinagsisilbihan. Kung wala naman talaga silang ari-arian, para saan pa ang realty tax? Gaya sa una, mabuti pang i-donate na lang nila sa mas mahihirap ang matitipid nilang salapi.

2) Sacrament of Confession

Dahil sila mismo ang nagpapakumpisal sa mga makasalanang tupa, dapat ay hindi na sila dumulog pa sa obispo o ibang pari kapag sila ang nagkasala. Isa pa, nagkakasala ba ang mga pari? Hindi kaya! Lahat ng kanilang ginagawa, sinasabi at iniisip ay kalugud-lugod sa Poong Maykapal, kaya ano pang silbi ng confession? Pwede namang diretso sa Diyos, close naman sila e.

1) Kingdom of God

Sa buong buhay nilang pagsisilbi sa Diyos at sa mga tao, sapat bang ihanay lang sila sa ibang makasalanang pinatawad at napunta sa langit? Kung ang isang rapist ay nagtika at nagbago, at napunta sa kaharian ng Diyos, patas bang kasama niya roon ang isang pari? Sa tingin ko, hindi. Dapat ay hindi isama ang mga pari sa langit. Dapat ay lumikha ang Diyos ng panibagong kaharian sa bawat paring mamamatay at iaakyat sa kaluwalhatian Niya.

Advertisements