Sa impyerno na lang ako

by Sankage Steno

Dear God,

Wazzup? Alam kong nasa mabuti kang kalagayan. Diyos ka e. Kaming mga tao, eto, struggling to live. Anyway, kaya ko po kayo kinakausap ngayon e para humiling ng isang bagay. Ngayon lang naman po ako ulit hihiling kaya pagbigyan n’yo na ‘ko. Gusto ko lang pong hilingin sa inyo na kapag namatay ako, huwag po ninyo akong dadalhin sa langit. Gusto ko po sa impyerno mapunta.

Nabalitaan ko po kasing baka raw sa langit mapunta si dating pangulong Joseph Estrada. Naniniwala po s’ya na patatawarin n’yo s’ya sa kanyang mga kasalanan kaya makakapunta s’ya sa kaharian n’yo. Ayoko pong maniwala, pero mukang totoo naman po ‘yung sinasabi n’ya, dahil ‘yun po ang turo ng simbahan n’yo. Well, kung makakasama ko po s’ya sa langit, forget it.

Bring me to hell.

Hindi naman po sa nagmamagaling ako, hano. Pero, God, kung lahat na lang ng humihingi ng tawad po sa inyo e papatawarin n’yo, e di sana hindi n’yo na pinababa sa lupa ‘yung anak n’yo. Sana pinatawad n’yo na lang po kaming mga makasalanan directly. Isa pa, kung papatawarin n’yo nga po ang lahat, mawawalan po ng silbi ang justice system.

Tutal naman po, makakapunta lahat sa langit, gagawa na lang po kami ng masama. Ta’s saka kami hihingi sa inyo lagi ng tawad. Mabait naman po kayo, di ba?

Saka isa pa po, God. Ayoko rin pong makasama si St. Paul d’yan sa langit. Unang-una, pinapatay n’ya si St. Stephen—stone to death. Masakit kaya ‘yon. Pangalawa, itong misogynist, ex-murderer, fundamentalist na si Paul ay maraming sinulat na di ko po gusto. Dahil po sa mga sinulat n’ya na nasa New Testament, bumaba po at sumama ang tingin ng mga tao sa kababaihan at sa LGBT community.

To hell with that.

Tapos gusto n’yo po e makasama ko s’ya? Ayoko pong makipagplastikan sa langit. Sa impyerno na lang po ako, please.

Also, dear God, marami pong santo d’yan ang hindi deserving. Karamihan po sa kanila e sobrang makasalanan. Nagpakasama at nagpakasarap muna sa mundo bago “nagbalik-loob” sa inyo. Tapos ngayon santo/santa pa sila? Wala man lang pong divine retribution? Ambait n’yo naman po… and so unfair and unjust.

Saka mas gusto ko pong makasama si Satanas, si Lucifer, ang pinakamaganda n’yo pong anghel. Feeling ko po kasi, God, e misunderstood s’ya. Sa tingin ko po e meron s’yang kwentong dapat marinig ng marami. At gusto ko pong marinig ‘yung side n’ya. Alam ko pong pinatapon n’yo s’ya mula sa langit, pero bakit?

Dahil ginamit n’ya po ‘yung utak n’ya? ‘Yung free will? Dahil ginusto n’yang maging katulad n’yo po? Ano pong masama du’n? Na-threaten po ba kayo sa kanya? Mawalang-galang na po, pero sa palagay ko po e si Satanas lang ang tanging anghel na naglakas-loob na kwestyunin ang kapangyarihan n’yo. At kung hindi po n’yo gusto ‘yung gano’n, wala po kayong pinagkaiba sa mga diktador at malulupit na pinunong nabuhay sa mundo.

Wala po bang ‘demokrasya’ sa langit? Kayo lang po ba lagi ang nasusunod?

Bakit di po ninyo makuhang patawarin si Satanas? Bakit di n’yo na lang po s’ya burahin at tanggalin nang matapos na ang ‘kasamaan’ sa mundo? Bakit ang laki po ng galit n’yo sa kanya? Ex n’yo po ba si Lucifer? Kung oo, mas maiintindihan ko po.

So, dear God, inuulit ko, ipatapon n’yo na lang po ako sa impyerno. Mukang mas totoo at mas interesante ‘yung mga makasalanan doon e. Salamat po nang marami.

AMEN.

Advertisements