Anurin

by Sankage Steno

Kayang ikubli ng dagat
ang ayaw mong isiwalat,
sa ilalim ihihimlay
lihim at gunitang taglay—
sisisid at manunuot,
magpapakapit sa limot;
sasamsamin ng sirena
at ituturing na kanya.

Daluyong na magtatangkang
anurin ito sa parang
katulad ng bawat bukas
na iiwan ang lumipas;
di mo siya mapipigil
‘pagkat di ito hihimpil.
Sa huli, mananaig din
bulong at sigaw sa hangin.

 

Advertisements