Pagitan

by Sankage Steno

Samahan mo akong itawid ang ngayon sa bukas.
Sabayan natin ang araw sa paglubog at ang buwan sa paglabas.
Magsabihan tayo ng lihim habang pinalilipas ang oras.
Magtalukbong tayo ng kumot at sa mundo ay tumakas.
Lunurin natin ang bawat isa sa ligayang sukdulan at wagas.
Ulit-uliting natin ito, araw-araw, mula ngayon hanggang wakas.

Advertisements