Timpla

by Sankage Steno

Butil ka ng Arabica,
pinatigang at dinurog;
tubig akong walang lasa,
walang porma, walang hubog.

Nang sumapit ang umaga
sa apoy tayo’y napaso,
nagsanib butil at porma
sa init ng pagtatagpo.

Namulat ang mga diwa
sa tasang puno ng pait;
salamat sa may lumikha
mundo natin ay nagdikit.

Advertisements