Ganap

by Sankage Steno

Bakit nakasalalay sa iba
ang aking kaligayahan?
Bakit di magawang lumigaya
nang ako at ako lamang?

Katulad ng naghaharing araw
sa isang bagong umaga
o ng maningas na bulalakaw
sa gabing walang kapara.
Nananatiling buo at ganap
sa kanilang pag-iisa;
umiiral sa tanging pangarap
na magdulot ng pag-asa.

Bakit sa iba nakasalalay
ang tunay kong kaganapan?
Ilang ulit pa bang mamamatay
bago kita masilayan?

 

Advertisements