Ipokritong Kristiyano ang Duterte voter

by Sankage Steno

Tapos ka na bang mag-worship sa church mo? Nakakain ka na ba? Okay. Ewan ko na lang kung uminit pa ‘yang ulo mo kapag sinabi ko sa ‘yong ipokrito ka sa pagboto mo kay Duterte. Naturingan ka pa man ding Kristiyano. Pweh! Banal na aso, santong kabayo. Nakakatawa ka.

Umpisahan natin sa trending video ngayon ng kandidato mo tungkol sa Australian rape victim. Alam mo bang sinabi n’ya? “Napakaganda … Dapat mayor ang mauna.”

So kung babae ka at maganda pa, dapat kang i-rape, gano’n? Tama ba yung intindi ko sa joke ni Duterte? Pakipaliwanag nga sa akin, Aiza Seguerra at yung misis mo. Pakipaliwanag nga sa akin ‘yan, Senyora Santibañez, Chito Miranda at lahat ng iba pang sikat na boboto kay Duterte. Kailan pa naging nakakatawang joke ang rape? At kailan pa naging katanggap-tanggap sa mata ng diyos ang pambababoy sa kababaihan?

Paki-explain. Labyu. ❤

Isunod na natin ang pagpatay ni Duterte sa mga suspek sa krimen. Sa kanya na mismo nanggaling na pumapatay s’ya, okay? Gusto mo ilagay ko pa yung link dito? GMG. Ngayon, kung isa kang Kristiyano, kailan pa naging katanggap-tanggap kay Jesus Christ ang pagpatay? Iyan ba ang itinuro niya sa inyo, ha? Napakahusay naman pala ng tagapagligtas n’yo.

Ipapaalala ko sa ‘yo in case hindi mo sineseryo ang pag-worship mo sa church. Narito ang sinabi ni Jesus sa isang binatang mayaman sa Matthew 19:17-18:

“Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments.”

“Which ones?” he inquired.

Jesus replied, “‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony…

Ano pong malabo sa sinabi ng panginoon ninyo? Tapos ngayon ayos lang sa inyong ipapatay ni Duterte ang lahat ng sa tingin n’ya ay kriminal? Nasaan ang hustisya d’yan? E kung ikaw kaya ang mapagkamalan n’yang kriminal? Gusto mo ng ganyang pamamaraan? Sige, iboto mo pa rin s’ya.

Sinabi na ngang ‘wag papatay, gusto pa rin? Anak ng tipaklong. Ulitin natin yung sinabi ni Jesus; this time, let me quote from the Old Testament, Exodus 20:13:

Thou shall not kill.

Hindi pa ‘ko tapos. Idagdag na rin natin ang nasa Deuteronomy 5:17:

You shall not murder.

Ewan ko na lang sa ‘yo kung hindi ka pa rin talaga susunod sa nakasaad sa bibliya. Mabuti pa siguro, tumiwalag ka na d’yan sa relihiyon mo at lumipat sa Church of Our Lord and Savior Duterte. Doon ka nababagay. Du’n ka mag-Alayb! Alayb! Alayb porebermor! Mga ipokritong baliw.

Nakakahiya kayong mga Kristiyano kayo, lalo na kayong kabilang sa G-12. Mga kampon ba kayo ni Satanas (Paumanhin sa mga Satanista)? Bakit n’yo inendorso si Duterteng mamamatay-tao? Bakit?

Kasama na ba sa itinuturo n’yo ang pagpatay sa kapwa? Ayos lang sa inyong magkaroon ng “kapayapaan” basta hindi sa kamay ninyo dadanak ang dugo? Basta Duterte Death Squad ang bahala? Mga kampon kayo ng demonyo! Dapat kayong ipatapon sa dagat-dagatang apoy na ipinananakot n’yo sa mga miyembro ninyo para mapilitang magbigay ng tithe o abuloy.

Hindi lang po G-12 ang kampon ng demonyo. Pati itong mga alagad ni Bishop Jess Ramos sa kanyang Pentecostal church, inendorso rin si Duterte at Bongbong. Juskopong mahabagin. Nakakatakot kayong mga demonyo kayo. Magugunaw na ba ang mundo? Is it the second coming? Mga anti-Christ kayo.

So much for the separation of church and state. So much for Jesus Christ, your supposedly lord and savior.

Kailan pa naging bayolente si Jesus, ha? Kailan pa s’ya pumatay o nagpapatay para ipalaganap ang kapayapaan? Sabihin n’yo sa akin kung sa’n n’yo kinukuha ang karahasan sa katawan ninyong mga Kristiyano kayo.

Wala kayong pinagkaiba sa ISIS.

Hindi lang kayo mga ipokritong Kristiyano, mga mamamatay-tao rin kayo. Hala, sige, ipagpatuloy n’yo ‘yan. Manalangin na kayo sa inyong diyos-diyosan:

Duterte namin, sumasadavao ka,
Sambahin ang ngalan mo,
Mapasaamin ang katarantaduhan mo,
Sundin ang loob mo kahit labag sa batas.

Bigyan mo kami ngayon ng bagong meme sa araw-araw;
At patayin natin ang lahat ng may sala,
Para nang pagpatay mo sa mga maliliit na makasalanan;
At hayaan mo kaming magpadala sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng tingin mo ay masama.

Amenhotep.

Advertisements