Sana ma-rape ka

by Sankage Steno

Panginoong mayor ng Davao na makapangyarihan sa lahat, sambahin nawa ang ngalan mo. Maraming salamat po sa inyong mabuting ehemplo sa amin at kami ngayon ay napalaya na sa aming pagkamatino.

Hinihiling ko pong magahasa ang lahat ng babae kong kaibigan na iboboto kayo sa darating na halalan. Sana po ay kayo ang maunang kumantot sa kanila. Kayo po ang unang lumamas ng kanilang mga suso at lumaplap sa kanilang mga labi. Galingan n’yo po.

Dakilang maykapal ng Davao, unahin n’yo na rin pong gahasain ang lahat ng magaganda kong kaibigan na iboboto kayo. Sila pong mga prim and proper sa panlabas na kaanyuan, pero taliwas po ang nasa kalooban. Gahasain n’yo po silang mabuti at masarap. Yum. Yum.

Idinadalangin ko rin po sa inyo, aming tagapagligtas mula sa timog, na kusang ialay sana sa inyo ng mga babae ang kanilang katawan upang matikman ninyo. Kayo lang po dapat ang makauna sa kanila. At kung may asawa na po sila, iparamdam n’yo po ulit sa kanila kung paano gapangin ang isang birhen.

Huwag rin po kayo titigil hanggat di sila napapasigaw at napapaungol sa sarap. Ipilit n’yo po ang inyong ari sa kanila anumang oras, kahit saan pa man. Umaga man o gabi, kahit tanghaling tapat, gahasain n’yo po sila. Sa bahay man nila o sa opisina, kahit sa pampublikong lugar, basta madilim, sakupin n’yo po sila at kantutin.

Aming mesiyas na taga-Davao, ipahintulot n’yo rin pong magahasa sila ng ibang lalaki maliban sa inyo. Kung maaari po ay gang rape ang mangyari sa kanila upang mas maraming kalalakihan ang masarapan. At kung inyo pong mamarapatin, ‘wag lang po sana kayong makuntento sa mga kaibigan o kakilala kong babae. Lahatin n’yo na po sa buong bansa.

Samo’t dalangin ko po ito sa pamamagitan ng inyong anak na si Sara. Kami’y dumadalangin:

Aba Ginoong Sara, gustung-gusto kitang magahasa
Ang ganda at alindog ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman ang makakauna sa iyo
Puta, Sara, libog na libog na ako
Panalangin kong tayo’y magkantutan
Ngayon at bago ako mamatay
Amen

———–
P.S.
Biro lamang po ang lahat ng ito. Mahal ko po ang mga kaibigan ko kahit iboboto nila si Digong. Ayaw ko po silang magahasa. Nagsasanay lang po ako sa mga matutunghayan ko sa Pilipinas 2016-2022. Paumanhin po sa inyong lahat.

 

Advertisements