Para kay Boyet

by Sankage Steno

Maraming salamat sa mga namigay ng tubig at pagkain noong Biyernes sa EDSA People Power Monument. Babawi ako sa mga susunod na mobilisasyon. Ako naman ang bibili at mamimigay ng tubig o pagkain galing sa 13th month pay ko.

Tulad ninyo na hindi nag-alangang lumiban sa klase o trabaho, ipagpapatuloy ko ang labang sinimulan ng mga tunay na bayaning kumalaban kay Marcos, sumaimpiyerno nawa. Kahit magkano pa ang ikaltas sa sweldo ko at kahit ma-memo-han pa ako sa pag-a-undertime, dadalo at dadalo pa rin ako sa mga protesta laban sa patuloy na pang-aabuso at panloloko ng pamilya ng yumaong diktador.

Napakaliit na bagay nito kumpara sa mga sakripisyo at paghihirap ng mga biktimang naging bayani noong panahon ng batas militar. Walang-wala ang pamamaos, pagkangawit, gutom, uhaw at pagod kumpara sa mga dinanas ni Luis Manuel “Boyet” Mijares, isa sa pinakabatang biktima ni Marcos, sumaimpiyerno nawa.

Ang kaltas sa sweldo at pananakit ng katawan ay maliit na bagay kung ihahambing sa basag na bungo ni Boyet, o sa mga paso at pasa na kanyang tinanggap, o sa luwa niyang mata. Kahit bawiin pa ng kumpanya ang 13th month pay ko, ayos lang. Handa akong isakripisyo iyon para sa 33 saksak ng ice pick sa tiyan ni Boyet.

Kung nagawa ng mga tauhan ni Marcos, sumaimpiyerno nawa, na ibagsak ang bangkay ni Boyet sa isang liblib na lugar sa Antipolo mula sa isang helicopter, kaya ko ring ibagsak ang lahat ng hawak at ginagawa ko upang lumahok sa mga kilos-protesta at ipaglaban ang hustisya para sa batang bayaning ito.

At kung nagawa nilang i-torture si Boyet sa harap ng ama nitong si Primitivo, walang sawa ko namang ipapakita sa mga kampon ni Marcos, sumaimpiyerno nawa, ang nakataas kong hinlalato at kamao. Hindi ako paparis sa ibang matatalinong piniling tumahimik na lang at tanggapin ang “pagkatalo.”

Kung magpapakaduwag ka, huwag ka na lang humarang sa daraanan ko, at ‘wag na ‘wag kang magkakamaling sabihin sa mukha ko na walang kwenta ang ginagawa ko. Sabihin mo ‘yan sa basag na mukha ni Boyet.

—————-

“[D]uring the torture of my son, the father was made to appear by the torturers to witness his son’s agony.” -Manila Judge Priscilla Mijares

https://i2.wp.com/i1304.photobucket.com/albums/s521/sandwichspy/Boyet%20Mijares_zpstjbau2jj.jpg

Advertisements