Galis ng lipunan

by Sankage Steno

Mga kababayan, lubos akong nababahala sa laganap na pagtatangkang baguhin ang nakasaad sa ating kasaysayan, na tila kinakasangkapan ng isang angkan ang ating nakaraan upang maitaguyod ang kanilang masidhing pagnanais na makabalik sa kuta ng kapangyarihan.

Subalit, ang pinakaikinababagabag ng aking damdamin ay ang sanlaksang mamamayang nagpapadala sa agos ng kamangmangan at buong-pusong niyayakap ang bawat haka-haka, sabi-sabi at tahasang panlilinlang na iniluluwal ng bayarang makinarya sa midyang panlipunan.

Silang mga nilalang na hindi naturuang mag-isip nang tama at masinsinan, silang mga madaling mapaniwala ng mga propagandista at bulaang tagapagtanggol ng kalayaan, silang mga bulag sa katotohanang nakasandig sa katunayan.

Nakaliligalig ang kanilang dami.

Patunay lamang ito na hindi natin dapat maliitin ang angking kakayahan ng nagkakaisang lupon ng mga gunggong. Kaya nilang yakapin ang kasinungalingan na parang sinisintang irog, wagas at walang pag-aalinlangan. Kaya nilang tanawin sa malayo ang katotohanan tulad ng isang naglalayag na barko. Higit sa lahat, kaya nilang magparami tulad ng isang nakahahawang sakit.

Ang ganitong pangyayari ay nakapanghihilakbot hindi lang dahil tahasang binabago ang nakasaad sa ating kasaysayan, ngunit dahil pulu-pulutong ang mga tulad nilang handang magpasukob sa kumot ng kahangalan.

Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat. Masusungkit pa sa abot-tanaw ng pag-asa ang ningas na aantig sa ating nakahimpil na kamalayan at magpapaliyab ng ating adhikain. At para saan? Walang iba kundi upang gawing mulat ang mga nagbubulag-bulagan at silawin sila sa katotohanan.

Kinakailangang kapunin ang tagapaghasik ng punla ng panlilinlang at bunutin sa pinakaugat ang puno ng kabulaanan.

Ito ang nararapat na hakbang kasunod ng malawakang pag-aaklas ng libu-libong makabayan sa kalsada. Ito ang akmang gawin upang hindi mapigtas ang tanikala ng pakikibakang hininang noon ng mga tunay na bayaning Pilipino at siyang pinapanday ng ating salinlahi.

Huwag na nating palalain ang galis na umiiral sa ating lipunan ngayon. Hilumin natin ito sa lalong madaling panahon.

Nasaan ka man ngayon, kumilos ka at ipagtanggol ang ating kasaysayan. Pag-alabin mo ang apoy ng katotohanan. Ipasa mo sa iba ang sulo ng pakikibaka at huwag hayaang mamatay ang taglay nitong liwanag.

Advertisements