Icarus

by Sankage Steno

Araw-araw kong ninanakaw ang mga sulyap
patungo sa iyo tulad ng pagsilip ng ina sa
silid ng anak bago siya humimlay sa kama.

Sa bawat pagtanaw ay kinukumutan kita
ng matatamis na salita at mga pangarap
na sa aking isip ay laging hinuhulma.

Nilalanghap ko ang samyo ng pag-asa
at ipinababango ito sa aking katawan
hanggang ako at ang pag-asa ay maging isa.

Ito nga ay gagawin kong kalasag upang
sanggahin ang saksak ng pangungulila
sa puso kong makailang-beses nang lumaban,

nasaktan, bumangon at muling nasugatan,
paulit-ulit at paikot-ikot na parang mga
gamugamo sa nagniningas na lampara.

Ngunit kahit mapaso at masunog ang pakpak
ay pilit pa rin akong lilipad papunta sa
iyo dahil sa mundo ko ay ikaw ang liwanag.

Advertisements