Nabuhay namang muli

by Sankage Steno

Ano ang silbi ng kamatayan
kung muli ka namang mabubuhay?

                    Ng kanyang pagpapatawad
kung muling magkakasala?

Kung alam mong sa ikatlong araw
ay muli kang babangon,
matatakot ka pa bang pumanaw
sa pagligtas ng mundo?

Kung alam mong anak ka ng diyos
na lumikha ng lahat,
mahihiya ka pa bang manubos
ng mga kasalanan?

Ano ang silbi ng sakripisyo
kung alam mong di ka matatalo?

                    Ng pananampalataya
kung di ka naniniwala?

 

Advertisements