No to Boracay Casino

by Sankage Steno

Bakit ka pupunta ng Boracay?

  1. Para mag-enjoy sa beach.
  2. Para mag-party-party.
  3. Para mag-water activities/sports.
  4. Para mag-relax.
  5. Para manginain.

Hindi ka pupunta sa Boracay para magsugal, kaya napakalaking kaululan ang pagtatayo ng casino sa islang ‘yan. Akala ko ba gusto ng pangulo mong ipasara ang Boracay, e bakit pumayag s’ya ngayong patayuan ‘yon ng Casino? E hindi na nga halos makahinga yung isla sa dami ng establisyimento roon, dadagdagan pa?

Bakit ka pupunta ng casino?

  1. Para magsugal.
  2. Para magsugal.
  3. Para magsugal.

Paano mo masusulit ang Boracay kung magdamag ka namang nasa loob ng casino? Alam mo, ‘yang mga nagsusugal sa casino, lalo na yung mga high rollers, hindi na lumalabas ‘yan ng gusali. Du’n na sila sa loob kumakain at natutulog minsan. Kapag suki ka roon, bibigyan ka ng perks para hindi ka na umalis at para ubusin mo yung yaman mo roon. E ba’t ka pa nag-Boracay kung gano’n?

Hindi kailangan ng Boracay ang casino para dayuhin ng mga turista. Maganda na ang Boracay. Ang kailangan na lang, linisin ang isla, ayusin ang sewerage system at tanggalin ang lahat ng lumalabag sa environmental laws. Kung seryoso ang pamahalaang ito sa pagsasaayos ng pangunahing tourist destination sa bansa, dapat unahin nila ‘to kaysa sa pagpapatayo ng pasugalan.

Akala ko ba galit ang pangulo mo sa gambling? E ano ‘to? Akala ko ba “cesspool” daw ang Boracay? E ano ‘to?

Kung nakuha nating mapigilan ang pagtatayo ng Nickelodeon water park sa Coron dahil sa mariing pagtutol at pagpoprotesta, dapat ay ganoon din o mas higit pa ang ipakita nating pagtutol sa planong ito ng gobyerno. Hindi makabubuti sa isla ang paglalagay ng casino. Ang tanging makikinabang lang d’yan ay ilang negosyante at pulitiko.

Uulitin ko, hindi kailangan ng Boracay ang casino para dayuhin ng mga turista. Ang kailangan ng isla ay rehabilitasyon at ang pagsunod sa batas ng mga taong naroon. Tutulan natin ang kaululang ito ng pamahalaan.

No to Boracay casino! Yes to Boracay rehabilitation!

Advertisements