Kahit ano ‘wag lang bakla

by Sankage Steno

Dahil Pride Month ngayon, gusto ko lang punahin yung mga magulang na nagdadalantao o yung may maliliit na anak ngayon at hindi pa alam kung ano ang gender ng kanilang supling.

Dear Parents,

Okay lang naman sa akin kung ang preferred n’yong anak ay lalaki o babae. Pero sana naman, ‘wag n’yo nang hilingin sa diyos n’yo o kung kanino man na sana ay ‘wag maging bakla (o lesbian) ang inyong anak. Nakakasakit po s’ya sa damdamin naming mga bakla (at LGBTQ community).

Hindi naman po masamang maging bakla (o lesbian), pero mahirap maging bakla kasi ang immature po ng mundong ginagalawan natin. Kung natatakot kayo na mahihirapan ang anak ninyo sa kanyang paglaki kung sakaling bakla siya (o lesbian), naiintindihan ko. Pero malaki po ang kinalaman ng pagpapalaki n’yo sa inyong anak.

Kung tatanggapin n’yo po s’ya o ipapakita sa umpisa pa lang na hindi mahalaga kung ano pa man ang kanyang sexual orientation, edi mabuti. Wala tayong problema. Hindi kukulangin sa pagmamahal at suporta ang inyong anak. Pero kung kayo mismo e mandidiri o mahihiya para sa kanya, d’yan tayo may problema.

Ngayon, kung ang dahilan ninyo kaya ayaw n’yong magkaroon ng anak na bakla o lesbian e dahil taliwas ito sa relihiyon ninyo, sa inyong paniniwala o kung ano pa mang makasariling dahilan, baka naman hindi n’yo deserve na maging magulang. Baka hindi pa kayo handa sa ganyang responsibilidad.

Baguhin n’yo na ang sarili n’yo at aralin n’yo nang magmahal nang walang kondisyon sa inyong anak hanggat maaga.

Para naman sa mga tatay na macho o sa tingin nila ay nababawasan ang kanilang pagkalalaki kapag napapag-usapan ang mga bakla, baka naman ikaw ang may isyu at hindi ang anak mo. Baka ikaw ang di pa sigurado sa iyong kasarian at gusto mo lang ibunton sa iyong anak. Maling-mali po.

Inuulit ko, hindi masama ang maging bakla (o lesbian). Ang masama ay kung pipiliin n’yo lang kung aling bahagi ng pagkatao ng anak n’yo ang gusto n’yong tanggapin at mahalin. Na kapag hindi sumang-ayon sa inaasahan ninyo ay itatakwil n’yo na sila o maiiba ang pagtingin n’yo sa kanila.

Ang masama ay kung mag-aanak kayo pero hindi naman pala kayo handang magmahal nang lubos at magsakripisyo para sa anak n’yo. Uulitin ko, mahirap maging bakla (o LGBTQ) sa mundong ito. ‘Wag na kayong dumagdag sa paghihirap ng anak n’yo. Mahalin n’yo na lang sila.

Nagmamahal,

Sankageng Bakla

Image result for hokage gay

Advertisements