Isa pa

by Sankage Steno

Pinuri ng aking dila
ang makipot mong kuweba.

Paghahanda ito
sa pangarap na delubyo,
wawasakin ka’t iguguho
hanggang iluwa ang ‘O’.

Oo, anluwage akong
mamartilyo sa iyo—
hampas, hingal, bira, bayo.

Kapag napasok na ang yungib
mo, ipupunla ko ang binhi.

Walang tutubo,
walang mabubuo,
ngunit may isusuko.

Patirapa mong iaalay
ang sarili sa dambana.
Ang bulong sa aking tainga:
Sinta, isa pa.

 

Advertisements