Espadahan

by Sankage Steno

Nakapiring ang mga mata,
panyong kagat ng balintataw
at tanaw ng mga labi.
Posas ang pulseras
sa magkabilang pulso,
kakunyapit ang kamang kasabwat
sa krimen.

“‘Wag kang gagalaw nang masama.”

Dahan-dahang gagapang
ang kuryente,
guguhit sa balat ang dagitab
ng pagnanasa at bubuhayin
ang dugo. Sisirit ang sakit,
titilamsik ang kiliti.
Hapdi at kirot ang gigising
sa prinsipeng natutulog.

Maghahari ang libog
sa palasyong pandalawahan.
Mag-eespadahan ang parehong
prinsipe; mananaig ang isa.
Dadalhin sa madilim na piitan
ang nakaposas na kawatan
at nanakawan ng lakas
sa magdamagang umbagan.

Advertisements