Asam

by Sankage Steno

May mga umagang isang basong tubig
lang ang laman ng hungkag na tiyan,
sapat na upang padaluyin
ang sustansiya sa buong katawan,
sapat na upang buhayin
ang dugo ng apatnapung araw.

May mga gabing isang panaginip
lang ang naiiwan sa alaala
mula sa sandosenang laro ng isip,
mag-iiwan ng pilat sa gunita
tulad ng lupang nilaglagan ng binhi,
tanda ng pag-iral at pagkilala.

May dapithapong natamo ang ngiti,
binusog ang kumakalam na sikmura
at bangungot ay dagling isinilid
sa limot. Binuo ang isang danas
na kailanma’y hindi maihahatid
sa limbo ng lahat ng lumipas.

May bukang-liwayway nang aasamin
ang gutom at puyat na damdamin.

 

Advertisements