Pugad

by Sankage Steno

Kapag dumapo na ako
sa pugad nating dalawa,
sabay tayong magsasalo
sa ibabaw nitong sanga.

Tutuka-tukain kita,
ikikiling aking ulo,
huhuni ng isang kanta
at iaalay sa iyo.

Piping saksi itong puno
at mga lasong kabute
sa sagaran mong pagsubo
sa binaon kong bulate.

Muli kitang tutukain
habang papaga-pagaspas,
lilipad sa papawirin
nang hindi umaalpas.

This poem is inspired by Marvin Davila Aquino’s An Gamgam na Matugdon Sako (Ang Ibong Dadapo sa Akin).

Advertisements