Batalyong bote

by Sankage Steno

Maaamong tupa sila kung ituring
pila-pilang nasok sa kuta ng lobo,
bitbit ang baunang puno ng tagimtim
sa dosenang ding-dong ng kayod-kabayo

Maghapong kausap, dagitab at bakal
walang ibang sabi kundi prrrt-plok, prrrt-plok.
Ang tugon sa isip ay kung ilang araw
bago masumpungan ang sobreng pang-impok.

Kalaban sa loob ay batalyong bote
ng mala(n)sang dugo—asim, tamis, anghang;
higit pa ang kirot sa katas-babae,
dismenoryang danas anuman ang buwan.

Malalaang tunay sa lasa ng pawis
kung paanong tiis ay kinalaguyo,
bihag ng salita at ng panaginip
sa pagawaang may taksil na pagsuyo.

Advertisements