Orihinal na sala

by Sankage Steno

Ang bunga ng karunungan
sa gitna ng Harding Eden
ay sabing pinag-ugatan
ng sama’t lilong imahen.

Kagustuhan daw ng Diyos
na ni minsan ay ‘wag tikman
biyaya Niyang kaloob
noon, ngayon, kailanman.

Isa itong kahangalan
niluma nang pag-iisip,
di dapat paniwalaan
at sa iba ay ipilit.

Kailan pa naging bawal
sa mata ng isang Ama
malaan ni Eba’t Adan
pagtangi sa isa’t isa?

Masisisi ba ng Diyos
ang kaniyang mga likhang
tanging pagsuyong marubdob
ang nais bigyang ngalan?

Wala na ngang mas lulupit
sa di masambit ng dila—
pag-ibig na hindi batid
ang orihinal na sala.

This poem is inspired by Nico Pablo’s Broken Temple, a collection of poems submitted to the 1st National LGBTQ Writers Workshop.

Advertisements