CBD

by Sankage Steno

Image result for ayala avenue

Sa abenida ng oligarka
siksikan at sunod-sunuran:
bus, van, jeepney
jeepney, bus, van;

palamunin ng usok
at pangarap
ang de-kurbatang diploma.

Sukbit sa balikat
sisidlan ng mga utang:
e-ticket, i-Phone, make-up
make-up, e-ticket, i-Phone.

Pumasok ang inhinyero
mekanikal sa tanggapan
ng tawag at mura,
ang pintor at ang makata
sa ahensya ng konsumo.

Iinog ang mga panuro
sa mukhang de-numero.

Sa pagbabalik
sa kalsadang burgis
yayakapin ng pawis
sa noo ang ngiti.

Advertisements