Ka(ha)layaan

by Sankage Steno

Malaya ang kalayaan
sa Kalayaan

(Helo, ser!)

Makulay ang pagkakakulay
sa iba’t ibang kulay
ng tabi-tabing palipasan
ng mabibigat na sandali

(Sandali lang)

Bawat sadsad ng katad
sa semento
pagbati: Babatiin, binabati
magba(ba)tian

(Pasok sa fairy tale)

Kapag nakalaya na
sa Kalayaan
diretso sa baha(y)aman:

(Bato+Balon)

Advertisements