Ligaya

by Sankage Steno

Tumanaw sa malayo
tumunganga
panoorin ang mga tao

Hanapin sa mata
ng estranghero
ang di mahagip na lukso
sa mga tibok
.                                 ng puso.

Kung sa paglilimi
ng isip ay mabatid
na sa iba ay wala
ang hinahangad

Matutong
tumanaw sa malapit:
.                                 Ako.

Advertisements