Makailang-ulit nang pumanaw at muling nabuhay si Lazarus bilang persona, pagwawangis, at imahen sa panulaan

by Sankage Steno

.

 

 

 

 

 

 

Dine sa dilim
aking paningin
ang iyong tinig

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements