Kapag may lalaking nagtapat sa akin

by Sankage Steno

Image result for lalaki

Kapag may lalaking nagtapat sa akin
ng kanyang nadarama, hindi ko siya

iuuntog sa pader upang magising
sa katotohanan o ipadadala

sa mental hospital para ipatingin
kung nasisiraan na ng bait. Di ba

nga? Bulag ang pag-ibig at isang baliw
ang umiibig? Kaya, Ikaw, halika

at sa aking mukha ay iyong sabihin
ang isinisigaw ng puso. Di kita

tatalikura’t iiwang nakabitin
sa bangin ng damdamin; hahatakin ka

sa kapatagan ng pag-asa. At giliw,
malay mo, ako’y bulag at baliw pala.

 

Advertisements