Almusal

by Sankage Steno

Image result for gay couple kiss silhouette

Tuwing umaga na lang ay iyong hinahanap
sari-saring bagay na ginagamit araw-araw:
panyo, suklay, sinturon, medyas,
susi, pitaka, ID at alahas.

Lagi mo na lang nakaliligtaan
kung saan sila huling nailagay.

Saan naman ‘yon mapupunta?
Dine ko lang kagabi iniwan—
tuwing umaga ay lagi mong usal.

‘Wag kasing bibig ang ipanghanap.
Nandyaan lang ‘yon. Nandyaan!

Talakan at girian ang siyang ating almusal
hanggang sa ang hanap ay kusang lumitaw.
Saka ka aalis at parang nangyari’y wala lang
pagkatapos mong ako’y sa labi halikan.

 

Advertisements