Tigang

by Sankage Steno

Image result for parched land
Gumuhit ang ulan ng linya sa balat
Tanda ng pagpanaw ng halik at yakap
Sa huling paalam ng lupa sa kidlat
Mababatid na ngang tigang ang pangarap
Hinilom ng ulan ang sugatang lupa
Pinatid ang uhaw ng kawawang dukha
Saka diniligang buhay ang nilikha
At hinilamusan ang lukot na mukha
Batid nitong ulan kung saa’t kailan
Tamang magpamigay ng hamog at kinang
Papawiing tunay ginabing suyuan
At pabibinyagan ang pighating luwal

Advertisements