Diyos ng Gahasa

by Sankage Steno

Image result for annunciation

Matapos gahasain ng Diyos
ang birheng si Maria
ay ipinasa niya ang sisi
sa Banal na Espiritu
at pinaniwala ang babaeng
bukod siyang pinagpala
sa babaeng lahat.

Naniwala naman si Maria
at buong kababaang-loob
na tinanggap ang binhi
ng manggagahasa.

Ito namang si Jose
nagpapikot man din
sa kanyang nobyang
sapilitang sinipingan
ng Poong Maykapal.

Amen. Amen.

Sa pagluwal sa Mesiyas
bitbit pa rin ni Maria
(at ng asawang gurang)
ang pasakit na hatid
ng Ama sa langit

hanggang sa ialay
sa burol ng Golgota—
pantubos diumano
sa kasalanang di atin—
yaring laman ng Tupa
ang bugtong na Anak
na bunga ng gahasa.

Amen. Amen.

Advertisements