Tungkol

Ako si Steno, ang Sankage ng Pilipinas.

Marami akong gustong sabihin. Pero mas marami akong hindi gustong sabihin. Para dun sa mga gusto kong sabihin, karamihan nun ay nakasulat dito. Para naman sa mga di ko gustong sabihin, karamihan nun ay nasa isip ko lang at naghihintay ng pipilit sa ‘king sabihin ang mga ‘yon.

———

Para sa mga opinyon at mensahe, ipadala ito sa snap2104@yahoo.com o i-tweet sa @stenopadilla.

Advertisements