Captain PH Mayor: Civil War

by Sankage Steno

Bago po natin ikonsidera ang mga miyembro ng CPP-NPA sa ilang posisyon sa gobyerno, huwag po nating kalimutan na ang pangunahing layunin ng grupong ito ay ang pabagsakin ang ating pamahalaan.

Ang tanong: Kapag binigyan mo ba sila ng posisyon, hindi na nila itutuloy ang pagpapabagsak sa Philippine government?

I say, No. Itutuloy pa rin nila. D’yan sila nabubuhay. D’yan sila nagsimula. D’yan sila magaling. At ano nga ba ang tanging paraang alam ng mga komunista para pabagsakin ang ating pamahalaan? Walang iba kundi REBOLUSYON.

Gusto nila ng protracted people’s war.

Ano ‘yon? Isang mahabang digmaan. Kombinasyon ito ng mobile warfare at guerilla warfare. Ang mangyayari, magpapalakas ang mga komunista sa labas ng lunsod, doon sa mga liblib na lugar, sa rural areas tulad ng mga bundok sa probinsya. Hihimukin at gagamitin nila ang mga pesante, mga mahihirap, mga magsasaka para umanib sa kanila at makiisa sa kanilang layunin na pabagsakin ang ating pamahalaan.

Bakit nila gustong mangyari ito? Dahil gusto nilang mawala ang mga burgis, ang mga kapitalista, ang mga imperyalista upang maghari/mamuno ang mga mahihirap. Social justice kumbaga. Maganda naman, di ba? I say, No.

Maganda ang layunin pero hindi ko tanggap ang pamamaraan.

Isipin mo na lang ang “Kidapawan Clash,” ang “Mendiola Massacre” at ang “Hacienda Luisita Massacre.” Kung iniisip mong kasalanan ng pamahalaan kung bakit maraming magsasaka ang namatay sa mga pangyayaring ‘yan, kalahati lang ng katotohanan ang alam mo. O baka mas maliit pa sa kalahati.

Sinong nag-organisa sa kanila? Sinong nag-udyok sa mga pulis o sundalo para gumamit ng dahas? Bakit armado ang ilang “magsasaka?”

Ang hinuha ko, ginagamit ng mga komunista ang mga magsasaka bilang front at panangga sa mga pwersa ng gobyerno. At kapag may namatay na magsasaka, syempre, ang simpatya ng taumbayan ay doon sa “mahihirap” when, in fact, pakana rin ito ng mga myembro ng CPP-NPA. Lalo ngayong lalakas ang grupo nila.

Feel free to disprove me.

Halos wala ring pinagkaiba ang mga nasa gobyerno at itong mga komunista. Pare-pareho lang silang may pansariling interes. Hindi rin naman tayo nakakasiguro na kapag nanalo sila sa kanilang “rebolusyon” ay bubuti ang pamumuhay ng mga nasa laylayan ng lipunan. Baka gamitin lang din nila yung bago nilang posisyon para paunlarin ang kani-kanilang sarili.

Kaya kung balak ng isang pangulong maglagay ng mga komunista sa piling posisyon sa gobyerno, mabuti sigurong magbigay tayo ng (at least) dalawang kondisyon:

  • Sumuko muna sila at panagutan ang mga krimeng ginawa nila, kabilang na ang pagpatay sa mga sibilyan at sa mga pulis at sundalo, pati na rin ang paninira sa ilang private at public property.
  • Isuko dapat nila ang kanilang mga armas sa pamahalaan.

Tulad ng posisyon ko sa mga Marcos, dapat munang managot ng CPP-NPA sa kanilang mga kasalanan bago sila “tanggapin” ng mga Pilipino. Kung di nila gagawin ‘yon, bahala na sa kanila ang ating kapulisan at kasundalohan. Hindi malayong marami sa pwersa natin ang sumuway sa pangulo kung tatanggapin nito ang mga kaaway sa kanilang hanay.

Think of the wildlings nang tinanggap sila ni Jon Snow sa teritoryo nila. Anong nangyari kay Lord Commander?

The following is a hasty conclusion, but humor me on this. Alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari kapag binigyan ng pwesto sa pamahalaan ang mga komunista:

  • Digmaang sibil na pangungunahan ng mga sundalo
  • Assassination plot sa pangulo
  • Kudeta

Sana maling-mali ako sa mga naiisip ko. Kung magkakatotoo kasi ang mga pinagsasasabi ng susunod na pangulo, hindi malayong maging madugo talaga ang susunod na anim na taon.

Advertisements